Brožíkova 284 Beroun 266 01 (+420) 605 287 809 info@alter-nativ.cz

Jazykovka
Jinak než jste zvyklí

Co nabízíme

Výukové jazykové programy pro děti a dospělé v Praze.

Výuka dětí v mateřských a základních školách

Učební programy pro děti předškolního a školního věku jsou sestaveny s ohledem na jejich věk a znalosti. Výuka pouze s rodilými mluvčími probíhá v mateřských a základních školách tak, abychom využili schopnosti dětí osvojit si cizí jazyk a přirozeně rozvíjeli jejich komunikaci v cizím jazyce.

Přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám pro děti a dospělé

V rámci přípravných kurzů k mezinárodním zkouškám IELTS ,PET, FCE, CAE připravujeme děti, mládež a dospělé k Cambridgským zkouškám na Britské radě. Výuku vedou zkušení lektoři z řad českých učitelů v kombinaci s rodilými mluvčími s použitím speciálních studijních materiálů.

Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) nabízíme jazykové a metodické kurzy anglického jazyka pro učitele základních škol akreditované Ministerstvem školství ČR vedené převážně rodilými mluvčími.

ON-LINE výuka přes ZOOM

Skupinová nebo individuální výuka dětí a dospělých probíhá podle rozvrhu přes online platformu ZOOM, která díky možnosti sdílení obrazovek nabízí kromě osobního kontaktu téměř všechny možnosti, které jsou možné při prezenční výuce.

O nás

Naše jazyková škola od roku 2005 zajišťuje jazykovou výuku pro široký okruh lidí. Nyní vyučujeme děti anglickému jazyku ve školách, školkách s rodilými mluvčími. Nabízíme přípravné jazykové kurzy k mezinárodním zkouškám (IELTS, PET, FCE, CAE) pro děti a dospělé ve skupinových nebo individuálních kurzech. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pořádáme akreditované jazykové a metodické kurzy anglického jazyka pro učitele základních škol vedené rodilými mluvčími. Kurzy nabízíme v prezenční nebo online formě.

Jinak než jste zvyklí
Výuka jazyků v JŠ Alternativ CZ vychází z toho, že každý se může naučit cizí jazyk. Nezáleží na věku, vzdělání či povolání. Vzhledem k tomu, že se každý učí cizím jazykům jiným způsobem, nepoužíváme jednu vyučovací metodu pro všechny. Čerpáme z řady výukových metod tak, aby hodiny byly zábavné a komunikativní a aby v nich každý student rozvíjel své jazykové dovednosti. Zárukou úspěchu jsou naši kvalitní a zkušení lektoři, především rodilí mluvčí.
  1. moderní a progresivní metody
  2. vysoká efektivita výuky
  3. PREZENČNÍ A ONLINE VÝUKA
  4. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
  5. kvalifikovaní a příjemní lektoři

Naši lektoři

Pracujeme především s rodilými mluvčími, kteří mají kvalifikované znalosti s moderní výukou a neotřelým způsobem dokáží studenty nadchnout a jednoduše naučit cizí jazyk. Naši učitelé mají vysokoškolské vzdělaní, navíc rodilí mluvčí ukončenou certifikovanou metodickou nadstavbu TEFL pro výuku jazyků pro děti a dospělé a všichni lektoři prochází složitým výběrovým řízením.

Tanja

Lektor

Tanja je lektorkou jazyků – němčiny a ruštiny. Vede jazykovou školu a je otevřená novým moderním formám výuky. Preferuje výuku s rodilými mluvčími. Kromě práce v organizaci kurzů pro děti a dospělé se věnuje aktivně tradiční čínské medicíně.
Angel

Lektor

Angel je učitelem angličtiny a španělštiny v pražské základní škole. Skvěle vede anglickou odpolední družinu. Má výborné pedagogické zkušenosti a jeho vedení výuky je na vysoké úrovni. Má rád cestování, zvířata a sport.
Sage

Lektor

Sage je z malého města ve Spojených státech. V květnu 2019 se přestěhovala do Prahy, kde navštěvovala The Language House a získala certifikáty TEFL a YLT (Young Learners and Teens). Má zkušenosti s výukou dětí i dospělých. Přestože je učitelkou angličtiny, doufá, že se naučí časem i více česky! Sage ráda tráví čas v přírodě – oblibuje pěší turistiku, cykloturistiku a koupání v jezerech a řekách.
Meredith

Lektor

Meredith vystudovala Rogers Williams univerzitu v Bristolu, USA, je certifikovanou lektorkou TEFLu v Chicago, USA. Učí angličtinu děti a dospělé. Má bohaté zkušenosti práce s dětmi, se kterými pracovala několik let jako dobrovolnice. Její táta je učitel v americké mateřské škole a vysoce kladně hodnotí dceřiny schopnosti vedení kurzů angličtiny v pražských mateřských školkách. Ve svém volném čase se věnuji psaní, cestování.
Katya

Lektor

Katya pochází z USA, studovala v Stockholmu, Švédsko, na Donghua univerzitě v Shanghai v Číně. Její skvělá znalost několika jazyků se projevila ve výborné metodické práci v kurzech angličtiny s dětmi ve školkách a také v přípravných kurzech k mezinárodním cambridgským zkouškám. Výborně zvládla výuku online v čase Covidu. Oblibuje sport, studium jazyků, literaturu.
Laura

Lektor

Laura pochází z Finska a má bohaté zkušenosti s pobytem v různých zemích. Je certifikovanou TEFL lektorkou angličtiny pro děti a dospělé. Ve svém volném čase miluje vaření, sport a cestování.
Jacob

Lektor

Jacob pochází z Walsu. Učí více než 3 roky a cestoval a učil v Evropě, ve skutečnosti je Česká republika 8. zemí, ve které učil. Rád tančí a hraje hry a doufá, že si angličtinu s ním užijete.

Řekli o nás

Po návratu ze zahraničí jsme měli jediný cíl, umožnit našim dětem pokračovat v angličtině. Hledali jsme školu, kde bychom jejich znalosti anglického jazyka nadále rozvíjeli, ale zároveň byl kladen důraz na jazyk český. To vše a víc jsme našli právě v základní škole na Praze 5, kde JŠ Alternativ CZ nabízí angličtinu s rodilým mluvčím. Díky odpolední anglické družině s prima mladými lektory, se naše děti do školy těší, mluví dvěma jazyky a o Seanovi a Alex mluví jako o členech naší rodiny. My jako rodiče jsme spokojeni s tím, co považujeme pro naše děti za důležité.

2020-09-02
Rodiče Zdeněk a Zdena K.
(2 děti 1. a 3. třída ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Praha 5)

Jsem velice ráda, že mé děti měly příležitost začít s angličtinou již ve školce. S výukou a rodilými lektory jsme byli velmi spokojeni. Na ukázkových hodinách pro rodiče jsme se mohli přesvědčit, že děti výuka moc baví. Lektoři si dokázali s dětmi vytvořit hezký kamarádský vztah. Vše bylo hrou.
Se stejnou výukou jsme mohli pokračovat i na Základní škole v rámci anglického odpoledne ve školní družině. Za celé období jsme velice vděční, protože to našim dětem dalo skvělý základ do budoucna.

2020-09-02
Maminka Lenka Š.
(2 děti v kurzech JŠ 5 let – MŠ a ZŠ Praha 4)

Kontaktujte nás

Máte zájem o studium u nás? Pošlete nám zprávu a my se vám ozveme.

Brožíkova 284
Beroun
266 01
© Alter-nativ.cz 2020
Prezentaci vytvořila digitální agentura www.pokladnicka.cz